Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένα σε εγκεκριμένα
εργαστήρια από τη Ευρωπαϊκή ένωση

Η όλη διαδικασία και οι συνθήκες παραγωγής των προφίλ αλουμινίου της εταιρείας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 το οποίο εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

H βαφή γίνεται τηρώντας όλες τις απαιτήσεις του SEASIDE CERTIFICATE για μεγαλύτερη αντοχή της ηλεκτροστατικής βαφής σε παραθαλάσσιες περιοχές. Όλα τα συστήματα της εταιρείας είναι βραβευμένα για την αισθητική αναβάθμιση που προσφέρουν στα κτήρια και πιστοποιημένα από Ευρωπαικά ινστιτούτα για την θερμομόνωση, την ηχομόνωση, τη στεγανότητα και ανεμοπίεση αλλά και την αντικλεπτική προστασία.