Εγκαταστάσεις

Ο εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός

από τους πιο σύγχρονους που υπάρχουν στην Ευρώπη, αποτελείται από πρέσα 1800 τόνων και πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή που εξασφαλίζει σωστή επιφάνεια και άριστη γεωμετρία στα παραγόμενα προφίλ.

Πλήθος από τεχνολογικές καινοτομίες στην διέλαση, στην ψύξη, την κοπή και τη διακίνηση, ελαχιστοποιούν την ανθρώπινη συμμετοχή και εξασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα του προϊόντος.

Μία υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής

Μία υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής

Με τη χρήση δύο τελευταίας τεχνολογίας καμπινών βαφής παρέχεται ευελιξία και μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα στην βαφή.

Μία μονάδα βαφής αποχρώσεων ξύλου

Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «σουμπλιχρωμίας», η οποία κατορθώνει να αναπαράγει με ακρίβεια τα χρώματα αλλά και τα πιο πολύπλοκα γραφικά «νερά» των διαφόρων ειδών ξύλου. 

Τα νερά του ξύλου στο προφίλ επιτυγχάνονται με την μεταφορά μίας εκτυπωμένης εικόνας σε μία μεμβράνη στην ήδη βαμμένη επιφάνεια του αλουμινίου. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ποικιλία συνδυασμών σχεδίων οποιασδήποτε μορφής, δίνοντας νέες δυνατότητες στο αλουμινένιο κούφωμα για την αισθητική προσαρμογή του σε κάθε εφαρμογή και αρχιτεκτονική απαίτηση.

Μία μονάδα βαφής αποχρώσεων ξύλου

Επίσης, μία τελευταίας τεχνολογίας μονάδα παραγωγής

θερμομονωτικών προφίλ η οποία παρέχει ευελιξία και μεγάλη δυναμικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

 

Κι όλα τα παραπάνω έρχεται να συμπληρώσει η υπερσύγχρονη ρομποτική αποθήκη στην οποία αποθηκεύονται σωστά και με ακρίβεια όλα τα παραγόμενα προφίλ.